Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Tryb działania

Tryb działania
(Wersja opublikowana)
Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą o działalności leczniczej oraz przepisami szczególnymi.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przyjmowane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 68 ( kod pocztowy 25-734 Kielce) w godzinach od 7.25 – 15.00.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Strona może uzyskać informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, bezpośrednio w komórce organizacyjnej, w której sprawa się znajduje i jest załatwiana.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny/Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach w godzinach pracy Urzędu,
więcej informacji...
Wprowadzil: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach 2003-06-30 13:06:47
Zmienil: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 2015-08-25 09:17:01
Zatwierdzil: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 2015-08-25 09:17:03
Przeczytano: 13347 razy.
Wersja archiwalna z 2015-06-22 12:58:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-06-22 09:11:59 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-06-22 09:10:45 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-02-20 13:08:44 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-12-27 10:43:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-12-27 10:42:54 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-01-08 11:14:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:13:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 08:49:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 08:48:22 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 09:32:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-06-30 13:08:43 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej