Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Status prawny

(Wersja opublikowana)
Status prawny PSSE we Włoszczowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Działa na obszarze powiatu włoszczowskiego. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega Świętokrzyskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Włoszczowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie. Działa w formie podmiotu leczniczego finansowanego z budżetu państwa (wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej Nr 26-00619), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje.
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włoszczowie - dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie jest lek. wet. Ewa Frąszczak.
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowej 2003-06-30 08:11:51
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2012-01-09 10:53:13
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2012-01-09 10:53:15
Przeczytano: 5617 razy.
Wersja archiwalna z 2003-07-03 10:31:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-02 12:53:37 (Wersja opublikowana)
PPIS we Włoszczowie jest organem administracji publicznej ...
Wersja archiwalna z 2003-07-01 10:27:11 (Wersja opublikowana)
PPIS we Włoszczowie jest organem administracji publicznej ...

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej