Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Status prawny

(Wersja opublikowana)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.
Obszar jego właściwości obejmuje powiat sandomierski.

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. PSSE w Sandomierzu jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu


Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu jest lek. wet. Leszek Zbrojkiewicz.
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu 2003-06-30 09:00:18
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu 2012-04-17 12:06:12
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu 2012-04-17 12:06:15
Przeczytano: 4475 razy.

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej