Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Status Prawny

Status prawny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Obszarem jego właściwości jest powiat jędrzejowski.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega Świętokrzyskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jędrzejowie jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa (wpis do rejestru pod numerem księgi rejestrowej Nr 26-00609), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje :

Państwowym Powiatowy Inspektorem Sanitarnym w Jędrzejowie – Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie jest lek.wet. Barbara Ciechanowska.

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej