Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie . Obszarem jego działania jest powiat ostrowiecki. PSSE w Ostrowcu Św. jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. jest Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest: Wioletta Adamczyk-Nowak

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej