Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Status Prawny

(Wersja opublikowana)
Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Obszarem jego właściwości są powiaty: buski, kazimierski i pińczowski. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega Świętokrzyskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Busku-Zdroju jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju. Działa w formie podmiotu leczniczego (Numer księgi rejestrowej Nr 000000023809), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku-Zdroju.


Organy i osoby kierujące działaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju – Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku-Zdroju jest: Krzysztof Socha.
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju 2003-06-30 11:10:02
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju 2013-01-21 10:54:12
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju 2013-01-21 10:54:36
Przeczytano: 7690 razy.
Wersja archiwalna z 2011-01-26 11:24:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-01-26 11:22:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-03 09:04:03 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-03 09:00:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 11:34:59 (Wersja opublikowana)
STATUT Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku Zdroju

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej