Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Status prawny

(Wersja opublikowana)
Status prawny

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w woj. świętokrzyskim. Obszarem jego działania jest województwo świętokrzyskie. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, zaś sam jest organem nadrzędnym w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa świętokrzyskiego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach jest aparatem pomocniczym Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. WSSE w Kielcach jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach.


Organy i osoby kierujące działaniem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach jest:
Jarosław Ciura

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach jest podmiotem wpisanym do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nr księgi rejestrowej: 000000023808

Link do rejestru

(W polu: "Nr księgi rejestrowej" należy wpisać numer księgi:000000023808)

Wprowadzil: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach 2003-06-30 10:57:43
Zmienil: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 2017-08-09 08:37:11
Zatwierdzil: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 2017-08-09 08:37:19
Przeczytano: 14966 razy.
Wersja archiwalna z 2015-03-30 09:47:11 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-30 09:45:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-02-05 13:46:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-02-05 13:45:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-09-19 14:42:56 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-09-19 12:12:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-01-08 12:16:49 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-01-08 11:09:36 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-08-10 10:51:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:11:59 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:10:57 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-02-01 08:29:58 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2004-10-05 08:29:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-06-30 12:30:02 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-06-30 11:16:30 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej