Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Rejestry i ewidencje

(Wersja opublikowana)
Wykaz obowiązujących rejestrów w Nadzorze Sanitarnym wynikających z przepisów prawa

Oddział Nadzoru Zapobiegawczego
1. Wykaz rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
Ustawa o PIS (art. 34 ust. 5)

2. Wytyczne GIS z dn. 30.01.2003 r. w sprawie nadzoru i oceny działalności rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
nr GIS – HŚr/NZ-452-4/03


Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego
1. Wojewódzki wykaz zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych prowadzony na podstawie zapisu:
§8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
(Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1711)


Oddział Higieny Radiacyjnej
1. Centralna Baza Danych Urządzeń Radiologicznych (art. 33 k. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 576, z późn. zm.).


Oddział Nadzoru Higieny Środowiska

1. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - §16 ust. 3 punkt 5 litera a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

2. Wykaz urządzeń wodociągowych - §16 ust. 3 punkt 5 litera c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

3. Wykaz miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem - §16 ust 3 punkt 5 litera d) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

4. Wykaz podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej - §16 ust. 3 punkt 5 litera b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

5. Wykaz zgód, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - §22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

6. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatnienia wody - §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

7. Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody - §21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

8. Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody - §21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
Wprowadzil: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach 2003-07-01 08:55:33
Zmienil: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 2017-06-19 11:35:49
Zatwierdzil: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 2017-06-19 11:35:58
Przeczytano: 12905 razy.
Wersja archiwalna z 2017-06-01 14:02:50 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-04-03 14:22:17 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-17 11:24:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-17 11:23:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-04 08:46:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-04 08:46:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-04 08:40:47 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-04 08:40:13 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:38:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 08:56:29 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej