Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Przedmiot działalności

(Wersja opublikowana)
Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Włoszczowie. Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z 14. 03. 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Włoszczowie.
Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z 14. 03. 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851).
Zadaniem służby sanitarno – epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez :
– prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego,
– wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
– wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
– opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
– działalność przeciwepidemiczna,
– opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
– przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
– przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
– przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
– inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,
– sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
– prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,
– prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
– sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
– sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
– sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
– sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,
– prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,

Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo - zdrowotnej.
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowej 2003-07-02 12:06:37
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2006-10-04 10:51:33
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2006-10-04 10:51:40
Przeczytano: 3999 razy.
Wersja archiwalna z 2003-07-02 12:52:37 (Wersja opublikowana)
Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Włoszczowie. Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z 14. 03. 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej