Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Przedmiot działalności

(Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:

Przedmiot działalności PSSE Kielce

Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) oraz przepisy szczegółowe.

Obszar działania PPIS obejmuje miasto Kielce i powiat kielecki, w skład którego wchodzi 19 gmin:
Bieliny Łopuszno Pierzchnica
Bodzentyn Masłów Raków
Chęciny Miedziana Góra Sitkówka-Nowiny
Chmielnik Morawica Strawczyn
Daleszyce Mniów Zagnańsk
Górno Nowa Słupia
Łagów Piekoszów
zajmują łącznie obszar 2,357 km kw.

Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru bieżącego    i zapobiegawczego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Do zakresu działania nadzoru bieżącego należy wykonywanie zadań z zakresu: higieny środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania

i wychowania, wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i oświatowo -zdrowotnej.

Do zakresu działania nadzoru zapobiegawczego należy: opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych. Wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których  realizacja  jest  wspomagana  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa      ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 2003-07-01 08:05:44
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 2011-12-13 10:27:01
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 2011-12-13 10:27:04
Przeczytano: 9814 razy.
Wersja archiwalna z 2011-12-13 10:26:38 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
Wersja archiwalna z 2011-12-13 10:26:06 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
Wersja archiwalna z 2011-12-13 10:25:36 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
Wersja archiwalna z 2011-12-13 10:25:00 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
Wersja archiwalna z 2011-12-13 10:24:35 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
Wersja archiwalna z 2011-12-13 10:23:45 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
Wersja archiwalna z 2003-07-03 11:51:08 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:
Wersja archiwalna z 2003-07-02 08:54:58 (Wersja opublikowana)
Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej