Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Przedmiot działalności

(Wersja opublikowana)
Przedmiot działalności Państwowych Inspektorów Sanitarnych określa ustawa z 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263). Zadaniem służby sanitarno – epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska
2) higieny pracy w zakładach pracy
3) higieny procesów nauczania i wychowania
4) higieny wypoczynku i rekreacji
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

1. Oddział Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
1) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;
3) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego;
4) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego.

2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
1) Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych;
2) Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych;
3. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
4. Stanowisko Pracy do Spraw Informatyzacji;
5. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;
6. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
7. Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
8. Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;
9. Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki i Informacji;
10. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

Obsługę kancelaryjną Powiatowej Stacji wykonuje sekretariat.

W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie zadań określonych powyżej polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo- zdrowotnej.
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2003-06-30 17:42:20
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2011-12-06 12:54:02
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2011-12-06 12:54:05
Przeczytano: 5494 razy.
Wersja archiwalna z 2007-03-12 09:19:54 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:38:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:37:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:36:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:34:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:33:18 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-12 13:58:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-12 13:28:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 14:28:14 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej