Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Przedmiot działalności

(Wersja opublikowana)
Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.
Powiatowa Stacja wykonuje zadania w szczególności z zakresu:
 • higieny środowiska;
 • bezpieczeństwa żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
 • higieny pracy w zakładach pracy;
 • higieny warunków i procesów nauczania oraz wychowania;
 • higieny wypoczynku i rekreacji;
 • nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • chorób zakaźnych i innych chorób spowodowanych warunkami środowiska;
 • działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.
Powiatowa Stacja wykonuje zadania poprzez:
1. Prowadzenie spraw w zakresie nadzoru sanitarnego, w tym czynności kontrolnych w ramach: 
 • nadzorowania oraz egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
 • sprawowania nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
 • nadzorowania warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
 • nadzorowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
2. Działalność przeciwepidemiczną, w tym planowanie i współuczestniczenie w działaniach  zapobiegających szerzeniu się chorób wysoce  zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych.
3. Prowadzenie postępowania w sprawie choroby zawodowej.
4. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia.
5. Opracowywanie analiz i ocen, w tym środowiskowych i epidemiologicznych.
6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu statystyki publicznej.
7. Opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.
8. Przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
9. Przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia.
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2003-06-30 17:42:20
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2019-05-06 11:41:47
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2019-05-06 11:42:16
Przeczytano: 7286 razy.
Wersja archiwalna z 2011-12-06 12:54:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-12 09:19:54 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:38:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:37:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:36:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:34:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-13 08:33:18 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-12 13:58:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-10-12 13:28:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-01 14:28:14 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej