Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Organizacja

(Wersja opublikowana)
Struktura organizacyjna PSSE we Włoszczowie


W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1.Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego z następującymi sekcjami
1)Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
2)Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotów Użytku,
3)Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,
4)Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
5)Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,


2.Oddział Laboratoryjny w skład którego wchodzą następujące pracownie:
1)Pracownia Badań Higieny Środowiska, w zakresie:
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
2)Pracownia Mikrobiologii, Parazytologii i Pożywek,
3)Pracownia Badań i Pomiarów Środowiska Pracy w zakresie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy (zapylenie, hałas, oświetlenie, tlenek węgla, oznaczanie wolnej (krystalicznej) krzemionki w pyle)

3.Oddział Ekonomiczno Administracyjny w skład którego wchodzą:
1)Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych,
2)Stanowisko Pracy ds. Finansowych,

4.Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

5.Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego

6.Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

7.Stanowisko Pracy Kierownika ds. Systemu jakości

8.Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych

9.Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

10.Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

11.Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

12.Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

13.Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej

14.Stanowisko Pracy ds. Statystyki
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowej 2003-07-03 08:16:54
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2007-02-28 09:48:45
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2007-02-28 10:00:43
Przeczytano: 5708 razy.
Wersja archiwalna z 2006-10-04 11:20:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-03 10:29:39 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej