Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Majątek

(Wersja opublikowana)
Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włoszczowie dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składa się nieruchomość we Włoszczowie, mienie ruchome służące działalności Stacji oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a także wypracowane w ramach działalności objętej środkiem specjalnym.
Nieruchomość:
– PSSE we Włoszczowie ul. Sobieskiego 38; w własności Skarbu Państwa; w trwałym zarządzie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowe; Nr księgi wieczystej 8538, Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych we Włoszczowie.
– 2 samochody osobowe
– 21 komputerów
– inne wartościowe wyposażenie: waga elektroniczna, wagi analityczne, wagi techniczne, cieplarki, suszarki, digestoria, piece muflowe, refraktometry, wirówki analityczne, homogenizatory, łaźnie wodne, wytrząsarka, mikroskop, lampa Wooda, autoklawy, aparat Kocha, destylarki, redestylarka, lodówki, sterylizatory, pH-metry, konduktometry, Spekol, Epoll, mierniki natężenia hałasu, aspiratory indywidualne, luksomierz, analizator gazów PAC III, tygle platynowe, lampy bakteriologiczne, kserokopiarka, piec do spalania odpadów, komora z laminarnym przepływem powietrza, aspiratory do poboru prób pyłów, mierniki poziomu dźwięku, kalibrator akustyczny, luksomierze, kalibrator fotometryczny, urządzenie PAC IIIS do oznaczania tlenku węgla.
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowej 2003-07-03 09:06:39
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2017-11-15 14:11:40
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie 2017-11-15 14:11:56
Przeczytano: 6398 razy.
Wersja archiwalna z 2017-11-15 14:06:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-11-15 13:59:39 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej