Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Majątek

(Wersja opublikowana)
Wpis
Uchwała Rady Powiatu w Starachowicach
Nr XXXVII/359/2002 z dnia 27-06-2002 r.

w sprawie:

oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

Rada powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na oddanie w użyczenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach na okres 25 lat części nieruchomości zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Starachowice obręb 02 jako działka nr 1287 o pow. 0,4157 ha z przeznaczeniem na działalność statutową.
2. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach 2003-06-30 08:57:49
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach 2006-09-26 09:10:01
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach 2006-09-26 09:10:06
Przeczytano: 3422 razy.

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej